canstockphoto2082516

Om Virksomheden

DyrvigConsult blev etableret i 2012 og har opgaver inden facilities management rådgivning for både private og offentlige virksomheder.

Virksomheden tegnes af Birgitte Dyrvig Carlsson, Akademiingeniør, MPG (Master of Public Governance).

Birgitte Dyrvig Carlsson har  været projektmedarbejder, leder og chef i både offentlig og privat virksomhed inden for By og miljø og ejendomsområdet.

Virksomheden samarbejder med arkitekter, revisionsvirksomheder, advokater mv.

Det er målet at virksomhedens rådgivning skal give forandringer, der virker.

Virksomhedens har referencer i forbindelse med:

 • Strategisk bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af ejendomsstrategier og grundlag for optimering af ejendomsdriften.
 • Udbud og samarbejde, herunder analyser af modeller for konkurrenceudsættelse, offentlig-privat samarbejde og selskabsdannelse.
 • Organisationsudvikling, herunder analyser og forslag til udvikling af organisationer, der arbejder med Facilities management inden for bygninger og byrum.
 • Implementering af optimeret ejendomsdrift, herunder scenarier for arealoptimering,  Serviceleveranceaftaler, datagrundlag for optimeret FM, assistance til tilbudsgivning, benchmark og opfølgning.
 • Kompetenceudvikling som integreret del af rådgivningen

DyrvigConsult bidrager endvidere som netværksfacilitator for DFM i netværk for projekt- og mellem ledere og Innovationsnetværk.

Endvidere deltager virksomheden i  Vidensby- Lyngby netværksarbejde med fokus på grøn renovering og handel og byrum.

canstockphoto5677496

Bygherrerådgivning

 • På vej mod etablering af ejendomsstrategi, Kalundborg kommune

  For Kalundborg Kommune har vi, i tæt samarbejde med kommunens medarbejdere og ledere, udarbejdet forslag til hvordan der fremadrettet kan arbejdes med etablering af en ejendomsstrategi i samarbejde med bygningsafdelingens interessenter. Vi har blandt andet formuleret konkrete indsatser for optimering af ejendomsporteføljen, herunder i relation til: Nedbringelse/optimering af m2-forbruget Optimering af vedligeholdsindsatsen Indførelse af energiledelse […]
  Read more
 • Implementering af ejendomsstrategi, Greve Kommune

  DyrvigConsult har til Greve Kommune bidraget med plan for implementering af kommunens ejendomsstrategi og værktøjer for porteføljeoptimering med et formuleret mål om at skabe færre og bedre m2 og effektivisere driften. Der blev defineret 13 konkrete delprojekter, som blev drøftet med medarbejdere, fagcentre, følgegrupper, ledelse m.v. Alle forslag blev politisk fremlagt og godkendt. Af konkrete […]
  Read more

Udbud og Samarbejde

 • Udbud af FM for større administrationsvirksomhed

  For en større administrationsvirksomhed har DyrvigConsult bidraget med udbud af vedligehold af udearealer og model for beskrivelser for vedligehold af bygningsdele og opretning af en række bygningsskader. Vi har endvidere bidraget som sparringspartner for udbud af teknisk drift.
  Read more
 • Udbud af Park og vej opgaver og etablering af OPS selskab, Greve kommune

  DyrvigConsult har bidraget til udbud og implementering af et Offentlig Privat Selskab på park og vejområdet i Greve Kommune og efterfølgende grønt vedligehold på institutioner. Opgaven omfattede udarbejdelse af udbudsgrundlag, gennemførelse af udbud, herunder beskrivelse af nye forretningsgange for samarbejdet med leverandørerne. Arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med revisionsselskab og eksternt advokatfirma. Målet var […]
  Read more

Organisationsudvikling

 • Analyse af modeller for konkurrenceudsættelse, Greve Kommune

    For Greve Kommune er udført analyse af 6 modeller for udbud af facilities management-opgaver i ejendomscentret. Analysen blev gennemført ud fra perspektiver som økonomi, samarbejde, marked, udviklingspotentiale mv. Analysen mundede ud i politisk beslutningsgrundlag for valg af fremtidig model. For hver model blev potentialet ved udlicitering vurderet og beregnet. Tilsvarende blev det vurderet hvad […]
  Read more

Kompetenceudvikling

 • Dansk Facilities Management (DFM)

  For Foreningen Dansk Facilities management (DFM) faciliteres to netværk. Den ene netværk, FM1 er for linje og projektledere, som arbejder med facilities management. Netværket har arbejdet med strategi, ledelse og samarbejde, udbud og samarbejde og værktøjer for FM. Målet med netværket er at udvikle ledelseskompetencer hos den enkelte med inspiration fra de øvrige netværksdeltagere Det […]
  Read more