For en større administrationsvirksomhed har DyrvigConsult bidraget med udbud af vedligehold af udearealer og model for beskrivelser for vedligehold af bygningsdele og opretning af en række bygningsskader. Vi har endvidere bidraget som sparringspartner for udbud af teknisk drift.