For Greve Kommune er udført analyse af 6 modeller for udbud af facilities management-opgaver i ejendomscentret. Analysen blev gennemført ud fra perspektiver som økonomi, samarbejde, marked, udviklingspotentiale mv.

Analysen mundede ud i politisk beslutningsgrundlag for valg af fremtidig model.

For hver model blev potentialet ved udlicitering vurderet og beregnet.

Tilsvarende blev det vurderet hvad der skulle til af konkrete forandringer for at potentialet eventuelt kunne opnås I eget regi.