Se vores referencer

Det er vores mål, at skabe varig værdi for de organisationer vi arbejder for.

Vi rådgiver offentlige og private virksomheder, der arbejder med facilities management om organisationsudvikling

Udgangspunktet kan være ønske eller krav om effektivisering, at der sker gentagne fejl i organisationen, at brugerne er utilfredse med kvaliteten eller noget helt andet. Nogle gange kan implementering af værktøjer og nye samarbejdsprocesser løse problemerne, andre gange er det spørgsmålet om at udvikle kultur, vaner eller kompetencerne i organisationen.

canstockphoto2859768

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Organisationsanalyse, der blandt andet fokuserer på strategi, struktur, ledelses- og arbejdsprocesser, ressourcer og medarbejderkompetencer, resultat og måling. Analyser ser på virksomhedens styrkeposition, problemer, muligheder og barrierer for forandringer.
  • Gennemførelse af analyser af forskellige modeller for konkurrenceudsættelse og/eller effektivisering i eget regi.
  • Beskrivelse af mål og strategi
  • Forslag til forandringer, f.eks. implementering af nye værktøjer, forretningsgange, kompetence- og kulturudvikling, ny organisering og samarbejde mv.
  • Udarbejdelse af projektplaner for forandringer
  • Udarbejdelse af serviceleveranceaftaler (SLA) og interne styrings- og samarbejdsprocesser.
  • Implementering af forandringer.

 

Læs mere