For Kalundborg Kommune har vi, i tæt samarbejde med kommunens medarbejdere og ledere, udarbejdet forslag til hvordan der fremadrettet kan arbejdes med etablering af en ejendomsstrategi i samarbejde med bygningsafdelingens interessenter.

Vi har blandt andet formuleret konkrete indsatser for optimering af ejendomsporteføljen, herunder i relation til:

  • Nedbringelse/optimering af m2-forbruget
  • Optimering af vedligeholdsindsatsen
  • Indførelse af energiledelse
  • Centralisering af teknisk drift og service mv.