DyrvigConsult har til Greve Kommune bidraget med plan for implementering af kommunens ejendomsstrategi og værktøjer for porteføljeoptimering med et formuleret mål om at skabe færre og bedre m2 og effektivisere driften.

Der blev defineret 13 konkrete delprojekter, som blev drøftet med medarbejdere, fagcentre, følgegrupper, ledelse m.v. Alle forslag blev politisk fremlagt og godkendt.

Af konkrete delprojekter kan nævnes udarbejdelse af plan for etablering af:

  • Rapporteringsmodel til strategisk niveau (politikere, direktion og fagcentre) for optimering af ejendomsporteføljen.
  • Procesmodel for samarbejde mellem ejendomscentret, brugere og fagcentre
  • Procesmodel for byggestyring
  • Proces for dataindsamling og bearbejdning af data mv.

 

Vi har endvidere været tilknyttet etablering af konkrete værktøjer, herunder procesbeskrivelse for samarbejde, første rapportering vedr. optimering af porteføljen, herunder med konkret inddragelse af alle kommunens fagcentre via dialogmøder.

I Greve Kommune har der ved udarbejdelse af ejendomsstrategien og implementeringsplanen været et tæt samarbejde mellem ejendomscentret og de enkelte fagcentre. Denne tætte dialog har vist sigt at være meget hensigtsmæssig, da ejendomsstrategien skulle til at implementeres og der skulle afholdes dialogmøder om de konkrete muligheder for at optimere porteføljen.