28 dec

Implementering af ejendomsstrategi i Greve Kommune

Denne artikel handler om implementering af ejendomsstrategi i Greve Kommune. DyrvigConsult har bidraget til implementeringen, herunder beskrivelse af processer og værktøjer for opnåelse af konkrete resultater.

20 nov

Effektiv drift, vedligehold og service

Denne artikel handler om hvordan man kan arbejde med effektivisering af  akut drift og vedligehold og service.

06 sep

Budgetlægning og effektivisering i kommunerne, artikel bragt i FM update september 2015

Denne artikel handler om hvordan kommunerne kan arbejde med effektivisering inden for ejendomsområdet. 

18 aug

Kommunal porteføljestyring

18 aug

Nye styringsmodeller

18 aug

Effektiv drift og vedligehold, modul 2 hos Byggecentrum

Effektiv drift og vedligehold af byggeri og anlæg
Kurset har været afholdt efteråret 2015. Deltagerne har evalueret kurset højt.Kurset gennemføres også foråret 2016 (maj-juni). Hold øje med Byggecentrums hjemmeside.

Kurset handler om hvordan du gennemfører D og V entrepriser succesfuldt.

Mit indlæg handler om planlægning og gennemførelse af udbud, baseret på etablering af partnerskab mellem ordregiver og leverandør.

18 aug

Effektiv drift og vedligehold, modul 1 hos Byggecentrum

Effektiv drift og vedligehold af byggeri og anlæg – 2015
Kurset har været afholdt efteråret 2015. Kurset gentages  i 2016 (maj-juni). Deltagerne har evalueret kurset højt.
Kurset handler om hvordan du gennemfører D og V med succes, i eget regi eller via samarbejder med leverandører.
Mit indlæg på modul 1 handler om forberedelse til optimering af drift og vedligehold, herunder udarbejdelse af styringsgrundlag.

Webmaster: Nordic Web Design