DyrvigConsult har bidraget til udbud og implementering af et Offentlig Privat Selskab på park og vejområdet i Greve Kommune og efterfølgende grønt vedligehold på institutioner. Opgaven omfattede udarbejdelse af udbudsgrundlag, gennemførelse af udbud, herunder beskrivelse af nye forretningsgange for samarbejdet med leverandørerne.

Arbejdet blev gennemført i tæt samarbejde med revisionsselskab og eksternt advokatfirma.

Målet var øget oplevet kvalitet og bedre økonomi.

I forbindelse med udbud af park og vej-ydelser, bidrog Dyrvigconsult med at analysere udfordringer i den eksisterende udfører-organisationes kultur, struktur, ledelses- og arbejdsprocesser. Endvidere blev samarbejdet mellem bestiller og udfører vurderet. Beskrivelsen af udfordringerne blev efterfølgende en del af udbudsgrundlaget og tilbudsgivere skulle, som del af deres tilbud, komme med forslag til håndtering af disse udfordringer. Efter valg af leverandør, blev et mere detaljeret styringsgrundlag for samarbejdet etableret, med fokus på at skabe effektive samarbejdsprocesser mellem Greve Kommune og leverandøren.