Se vores referencer

Det er vores mål, at skabe varig værdi for de organisationer vi arbejder for.

Vi tilbyder strategisk bygherrerådgivning til bygherrer, der har en større ejendomsportefølje.

Rådgivningen omfatter blandt andet:

Udarbejdelse af ejendomsstrategi for styring af ejendomsporteføljen med fokus på:

 • At inddrage alle relevante interessenter i udarbejdelsen af strategien
 • At beskrive hvordan der kan arbejdes med at optimere ejendomsporteføljen, herunder strategi for salg, leje, anvendelse af m2, bygningsfællesskaber mv.
 • At beskrive hvordan der kan arbejdes med at sikre den bygningsmæssige værdi og brugbarhed for de ejendomme, der satses på.

Udarbejdelse af styringsprincipper og styringsværktøjer for bygge- og anlægsprojekter med fokus på:

 • Klar strategisk forventningsafstemning og inddragelse af relevante interessenter i alle faser af et projekt
 • Klare procesbeskrivelser for både enkle og mere komplicerede projekter
 • Anvendelse af ensartede værktøjer og skabeloner
 • Fokus på styring af økonomi, kvalitet og tid
 • Klarhed over politiske/strategiske beslutningsprocesser

Udarbejdelse af konkrete scenarier for optimering af ejendomsporteføljen herunder:

 • Forslag til salg eller udleje af ejendomme
 • Forslag til ændret anvendelse af ejendomme
 • Forslag til konkrete optimeringer af ejendommes drift og brug
 • Udarbejdelse af business cases med beskrivelse af konsekvenser for kvalitet, anvendelse, økonomi mv.
 • Samlet rapportering af muligheder
Architects shaking hand at construction site