Organisationsanalyse af en facilities management organisation foretages med udgangspunkt i en model, der analyserer sammenhæng mellem strategi, struktur, ledelses- og arbejdsprocesser, medarbejdernes ressourcer og kompetencer og resultater og måling.

Analysen har fokus på styrkeposition, problemer, muligheder og barrierer for forandringer. Som grundlag for at vurdere muligheder og barrierer for forandringer, foretages ofte en analyse af kulturen i organisationen.

En kulturanalyse kan foretages på mange niveauer, men indeholder ofte elementer som værdier, kommunikation og sprog, gruppedannelse, magt, organisationens  legitimitet og ledelsens rolle I at skabe organisatorisk sammenhæng og målstyring.

canstockphoto2859768
Dias1

Forslag til forbedringer og implementering

Forbedringsforslag kan eksempelvis være tiltag rettet mod:

  • Organisatorisk udvikling for at understøtte visioner, mål og eksterne forventninger
  • Etablering og implementering af styringsgrundlag, rammevilkår, procesbeskrivelser og –værktøjer.
  • Etablering og sikring af datagrundlag og digitalisering.
  • Udvikling af servicekultur/proces- og samarbejdskultur eller andet.
  • Effektivisering af værdi og brugbarhed af ejendomsportefølje
  • Effektivisering af opgaveløsningen
  • Kompetenceudvikling, teknisk, juridisk, projekt- og procesledelse mv.

 

Rådgivningen  tager udgangspunkt i at forbedringerne skal virke, derfor skal der være et fællesskab  om forslag til implementering og selve implementeringen.